Mer om stensättning

 

Stensättning

En välgjord stensättning ger ett exklusivt intryck, har lång hållbarhet och höjer i allmänhet kraftigt värdet på huset, ofta flera gånger sin egen kostnad.

En stensättning är så gott som underhållsfri.

Det viktiga underarbetet

Ett väl utfört underarbete är A och O för en stensättning. Underst skall ligga en fiberduk. Den hindrar jord och lera från att blanda sig med bärlagret. Detta ökar stabiliteten i bärlagret och förhindrar framtida sättningar. Fiberduken skyddar även indirekt mot ogräs, då den förhindrar att näring finns i bärlagret. Tjockleken på bärlagret avvägs efter belastning och markförhållanden.En tumregel är 5-10 cm för gångväg, och 10-20 cm för biltrafik Med bra packad stenjord räcker 10 cm för parkering, men är det sandjord behövs kanske 20 cm.

Ovanför fiberduken läggs ett bärlager av makadam. Blandningen av olika stenstorlekar i makadamlagret gör att en stabil stenkropp bildas som inte rör sig.

Mellan bärlagret och stenen läggs så ett lager av stenmjöl som även det bildar en stenkropp och inte rör sig. Stenmjölet används för att skapa ett lagom fall åt rätt håll så att inget vatten samlas vid regn. Stenmjölet bör vara 3-5 cm. Mer än 5 cm stenmjöl kan leda til sättningar över tid. Grövre stenmjöl ger en bättre stenkropp.

Sand, singel och andra material med rund form och jämn kornstorlek är bannlysta från all stensättning. De rör sig som vatten efter en tid och skapar sättningar i stenläggningen. En riktigt utför stensättning är helt jämn även efter 100 år.

Färger och sten

Oftast utgår man från huset när man väljer färger. Färgen skall matcha eller komplettera huset. Stenarna skall dessutom passa ihop med trädgården i övrigt, och kanske med granntomterna.